Η 4η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί διεθνώς ως παγκόσμια ημέρα των ζώων και αυτή ήταν

μια καλή αφορμή για τους μαθητές της Β’ τάξης του σχολείου μας να ενημερωθούν για

την πανίδα του τόπου τους και για την ανάγκη προστασίας και διατήρησής του.

Σε αυτό συνέβαλε τα μέγιστα ο εκπρόσωπος του Αρκτούρου και Υπεύθυνος του Κέντρου

Προστασίας Αγρίων Ζώων & Πουλιών Νίκος Παναγιωτόπουλος ο οποίος, μέσα από ένα πλήθος

διαφανειών φρόντισε ώστε να περάσουν στα παιδιά τα απαραίτητα μηνύματα.