Στο πλαίσιο του μαθήματος «Μελέτη Περιβάλλοντος» και της Ενότητας «Γνωρίζω τη γειτονιά μου»,

οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β’ τάξης του σχολείου μας επισκέφθηκαν το Ενυδρείο της πόλης

όπου ξεναγήθηκαν και ενημερώθηκαν από το προσωπικό του για την ποικιλία των ψαριών της

λίμνης μας αλλά και άλλων υγρότοπων.