13 με 17 Νοεμβρίου τρεις εκπ/κοί του σχολείου μας βρέθηκαν στην Ισπανία, στα πλαίσια του προγράμματος

Erasmus+, στο οποίο συμμετέχει το 5ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς.

Πρόκειται για ένα τριετές πρόγραμμα με τη συμμετοχή μαθητών από πέντε κράτη (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία,

Φινλανδία και Ελλάδα) και ανταλλαγής επισκέψεων ομάδων εκπαιδευτικών, με σκοπό τη δημιουργία και έκδοση

εφημερίδας και σύσφιξης σχέσεων. Το πρόγραμμα επισκέψεων περιλαμβάνει ομάδες εργασίας, παρουσίαση

των εκπαιδευτικών συστημάτων, επισκέψεις σε αξιοθέατα,  κλπ.

 

Το σχολείο μας έχει την αρχισυνταξία και την επιμέλεια της έκδοσης του δεύτερου φύλλου εφημερίδας

που θα κυκλοφορήσει πριν από τα Χριστούγεννα.

Στην Ισπανία το σχολείο μας εκπροσωπήθηκε από τους:

Αλεξάνδρα Μιχαλοπούλου, συντονίστρια τους προγράμματος

Στέλλα Χριστοδούλου

Λάμπρο Σλημιστινό

Τον Μάιο θα φιλοξενήσουμε στην Καστοριά όλες τις υπόλοιπες αποστολές.