Στο πλαίσιο της καλλιέργειας της Φιλαναγνωσίας, όπως αυτή προτείνεται στον φετινό εξορθολογισμό

της διδακτέας ύλης της Γλώσσας, οι μαθητές της Β’ τάξης έχουν μετατραπεί σε καθημερινούς «ψιθυριστές»

των βιβλίων που βρίσκονται στα ράφια της Βιβλιοθήκης του σχολείου μας, αφιερώνοντας καθημερινά τα

πρώτα 15’ της ημέρας στην ανάγνωση τους.

        preview preview

preview preview

preview preview

preview preview

      Σ' αυτό το χρονικό διάστημα επικρατεί στην τάξη ένας «δημιουργικός ψίθυρος», καθώς τα παιδιά συχνά

συζητάνε χαμηλόφωνα μεταξύ τους για τα βιβλία που διαβάζουν. Το ένα προτείνει στο άλλο το βιβλίο που

διαβάζει κι ο κύκλος των προτιμήσεων τους μεγαλώνει.

     Πρόκειται για μια ιδέα της Donalyn Miller, που έχει υιοθετηθεί με πολλή όρεξη από τους μαθητές και πλέον

υλοποιείται και από τους γονείς τους στο σπίτι.