Μια πολύ ουσιαστική και χρήσιμη συνάντηση με τις ψυχολόγους

και τις κοινωνικές λειτουργούς του Κέντρου Ημέρας είχαν οι μαθητές

και οι δάσκαλοι της Β’ τάξης την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου.

 

Μέσα από πρωτότυπες δραστηριότητες που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον

των παιδιών, ενημέρωσαν για τις ιδιαίτερες ικανότητες των παιδιών

που κινούνται στο φάσμα του αυτισμού, για τον τρόπο που

αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα και το ποια πρέπει να είναι η

δική μας προσέγγιση σε αυτά, μέσα από την αποδοχή, την κατανόηση

των ιδιαιτεροτήτων τους και όχι τον φόβο και των αποκλεισμό.

 

 

Συγχαρητήρια στις κυρίες του Κέντρου Ημέρας για την άψογη

προετοιμασία και προσέγγιση του θέματος.