Η Γ' και Δ' τάξη με τη συγγραφέα Στρούτση Λέλα

Η Γ' και Δ' τάξη με τη συγγραφέα Στρούτση Λέλα

H A' τάξη με τη συγγραφέα Αγγελική Βαρελά

Η Α' τάξη με τη συγγραφέα Βαρελά Αγγελική

H συγγραφέας Αγγελική Βαρελά στη Β' τάξη.

H B' τάξη με την συγγραφέα Βαρελά Αγγελική

Γ' - Διαφημίζω την Πόλη μου

Οι μαθητές της Γ' τάξης