Επίσκεψη στην Βουλή των Ελλήνων, της ΣΤ' τάξη,ς 2016

Επίσκεψη στην Βουλή των Ελλήνων απο την ΣΤ' τάξη, 2016

Tο Γ1 στο ΚΠΕ για το πρόγραμμα "Οι δρόμοι του νερού - Η λίμνη της Καστοριάς

Γ1 ΚΠΕ 20-10-2016

Το Δ1 στο ΚΠΕ για το πρόγραμμα "Μικρή γλυκιά ζωή. Προσέγγιση του μικρόκοσμου του γλυκού νερού"

Δ1 ΚΠΕ 13-10-2016

Το Γ2 στο ΚΠΕ για το πρόγραμμα "Οι δρόμοι του νερού - Η λίμνη της Καστοριάς"

Γ2 ΚΠΕ 14-10-2016

Παρουσίαση προγραμμάτων Δ1' και Γ' τάξεων

Παρουσίαση προγράμματος και τελετή λήξης ΣΤ'