Η Εφημερίδα της Ε' τάξης

To E2' στο ΚΠΕ

To E2 στο ΚΠΕ

Κατασκευές με μολύβια της Ε1' τάξης

Κατασκευές με μολύβια της Ε1' τάξης

Κατασκευές με μολύβια της Ε1' τάξηςnew album

Tα παιδιά της Α' τάξης δημιουργούν το 'Βιβλίο των Γραμμάτων'

Tα παιδιά της Α' τάξης δημιουργούν το 'Βιβλίο των Γραμμάτων'


Δημιουργίες της Α' τάξης

Tο Δ2 στο ΚΠΕ

To Δ2 στο ΚΠΕ Καστοριάς.το Δ2 στο κπε

Η Γ' τάξη σε αποστακτηριο στο Υψηλό


Η Γ' τάξη σε αποστακτηριο στο Υψηλό