Η Γ' και Δ' τάξη με τη συγγραφέα Στρούτση Λέλα

Η Γ' και Δ' τάξη με τη συγγραφέα Στρούτση Λέλα