Χριστουγεννιάτικη Γιορτή της Α' τάξης 2016 - Video

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή της Β' τάξης 2016

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή της Β' τάξης 2016

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή Β' Τάξης 2016

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή της Α' τάξης 2016

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή Α' τάξης 2016

Τσεχία - Ρουμανία - Κύπρος - Σκωτία - Πολωνία

Συνεργασία της Ε΄Τάξης με ευρωπαϊκά σχολεία

Στα πλαίσια της διασχολικής συνεργασίας με ευρωπαϊκά σχολεία η Ε΄Τάξη πραγματοποίησε συνδέσεις μέσω Skype και αντάλλαξε ευχές και χριστουγεννιάτικα κάλαντα με την Τσεχία, την Ρουμανία, την Πολωνία, την Σκωτία και την Κύπρο!

Τσεχία -2016 Ρουμανία Σκωτία

Χριστουγεννιάτικο Bazaar της ΣΤ2'

Χριστουγεννιάτικο Bazzar της ΣΤ2' Τάξης