Το σχολείο μας στο 2ο Μαθητικό Συνέδριο (27-5-2017)

Tο σχολείο μας, έλαβε μέρος στο 2ο Μαθητικό Συνέδριο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

με την χορωδία της μουσικού μας κας Ζερβομανωλάκη Αγγελικής

με το τμήμα Ε2 της κας Μιχαλοπούλου Αλεξάνδρας

με το τμήμα Δ1 της κας Γιούρση Ιωάννας

και θέμα την Ηλεκτρονική Τάξη στο "Edmodo"