ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Η επόμενη σχολική χρονιά θα βρει τους μαθητές και τις μαθήτριες της Στ’ τάξης του σχολείου μας σε ένα νέο περιβάλλον, αυτό του 4ου Γυμνασίου. Έτσι, κρίθηκε σκόπιμο να επισκεφθούμε τους χώρους του και να συνομιλήσουμε με το διευθυντή του κ. Στυλιανό Σπανό.

Το πρωί, λοιπόν, της Πέμπτης 14 Μαΐου είχαμε αυτήν την ευκαιρία, η οποία αποδείχτηκε πολύ χρήσιμη, καθώς έγιναν κατανοητές από τα παιδιά οι αλλαγές που τα περιμένουν και οι απαιτήσεις της νέας εκπαιδευτικής βαθμίδας και συνεπώς θα μπορεί να υπάρξει καλύτερη προετοιμασία και προσαρμογή εκ μέρους τους στην νέα σχολική πραγματικότητα που τα αναμένει από το Σεπτέμβρη.

Επίσκεψη της ΣΤ' στο 4ο Γυμνάσιο

Διαγωνισμός έκθεσης του ιερού ναού Αγ. Νικάνορα

Διαγωνισμός έκθεσης Αγ. Νικάνορα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε2 9-2-2015

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ' ΤΑΞΗ - ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2014

.