Εβδομαδιαία Κατάσταση Εφημεριών

Στο συνημμένο έγγραφο του word μπορείτε να βρείτε την Εβδομαδιαία Κατάσταση Εφημεριών του Σχολείου μας, όπως αυτή αποφασίστηκε στη συνέλευση του συλλόγου εκπαιδευτικών της 27ης Οκτωβρίου 2011. Παρακαλούνται οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί όπως την μελετήσουν. (Το έγγραφο του word περιέχει 3 σελίδες).