Ευχαριστήριο κ. Σίσκο Δημήτριο

Ευχαριστήριο προς τον κ. Σίσκο Δημήτριο.

Ανακοίνωση Ιστοσελίδας του Σχολείου μας

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Ιστοσελίδας Σχολείου

Σας ενημερώνουμε ότι η Δ/νση της Ιστοσελίδας του σχολείου μας είναι

http://5dim-kastor.kas.sch.gr

Πίνακας Εβδομαδιαίων Συναντήσεων Γονέων

Στο παρακάτω έγγραφο μπορείτε να βρείτε τις ημέρες και ώρες κατά τις οποίες δέχονται οι Δάσκαλοι τους Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών του Σχολείου μας.