Επίσκεψη της Α΄τάξης στο Λιμναίο Οικισμό

Οι μαθητές της Α΄ τάξης επισκέφτηκαν το χώρο του Λιμναίου Οικισμού που βρίσκεται στο χωριό Δισπηλιό του νομού μας. Τα παιδιά ήρθαν σ΄ επαφή για πρώτη φορά με τον τρόπο ζωής των ανθρώπων της Νεολιθικής Εποχής. Μέσα από την πιστή αναπαράσταση που δημιούργησαν οι αρχαιολόγοι στο χώρο τα παιδιά είδαν τα σπίτια τους, τα σκεύη και τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν στην καθημερινή τους ζωή. Έπειτα, οι μαθητές επισκέφτηκαν το Μουσείο του απολιθωμένου δάσους στο χωριό Νόστιμο. Το απολιθωμένο δάσος χρονολογείται στα 27 -23 εκατομμύρια χρόνια πριν στην Προανθρώπινη εποχή. Εκεί οι μαθητές ενθουσιάστηκαν με τα ευρήματα του μουσείου. Είδαν κόκαλα από μαμούθ, δόντια τεράστιου καρχαρία, μύδια, αστερίες, κοχύλια, σαλιγκάρια και τροπικά και υποτροπικά είδη βλάστησης σε άριστη απολίθωση και γνώρισαν διάφορα είδη πετρωμάτων.

Λημναίος Οικισμός Α' τάξη

Πρόσκληση 25ης Μαρτίου 2016

25ηΜαρτίουπρόσκληση

Τήρηση Κανονισμών Προβολής και Δημοσιότητας στο πλαίσιο Πράξεων του ΕΣΠΑ

Στο πλαίσιο των Πράξεων:

1) «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 1,2,3» (MIS 520707, 485613, 485614) ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόσκληση στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή της Β΄τάξης

Πρόγραμμα Εισαγωγής Η/Υ & Συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία

Ενημερωτικό Κείμενο των Πράξεων «Πρόγραμμα Εισαγωγής Η/Υ και Συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για μια Ψηφιακά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία» ΑΠ 1,2,3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013

Το έργο είχε ως στόχο την προμήθεια και τον εξοπλισμό 1022 Δημοτικών Σχολείων, ως εξής:

Εξοπλίστηκαν 198 Δημοτικά Σχολεία τα οποία είναι ενταγμένα στο Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), με ένα κινητό εργαστήριο πληροφορικής, το οποίο λειτουργεί ως κινητή τάξη, για όλα τα μαθήματα. Ο εξοπλισμός του αποτελείται από δέκα φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ένα ειδικό τροχήλατο ερμάριο για την αποθήκευση και φόρτιση των Η/Υ, δομημένη καλωδίωση, τοπικό δίκτυο για τη σύνδεση των Η/Υ με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, καθώς και τα λογισμικά λειτουργίας.

Οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες, δηλαδή 174 μονοθέσια, 426 διθέσια και 224 τριθέσια δημοτικά σχολεία εξοπλίστηκαν με έναν φορητό υπολογιστή και τον σχετικό εξοπλισμό (λογισμικά λειτουργίας, τοπικό δίκτυο, απαραίτητη δομημένη καλωδίωση).

Ο συνολικός π/υ του έργου ανέρχεται σε 2.522.227,62 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.).

Αφίσα Π133

Πρόσκληση στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή της Α΄τάξης