Βάφλες στην Ε' τάξη

Η Ε΄ τάξη έκανε βάφλες με τις εκπαιδευτικούς των γερμανικών κ. Μακρίδου Δέσποινα και Μελιοπούλου Ντίνα.

Βάφλες στην Ε' τάξη