Διανομή Φρούτων (Μπανάνες Dole>

Οι μαθητές και οι εκπ/κοί του 5ου Δημοτικού Σχολείου ευχαριστούμε τη εταιρεία εμπορίας φρούτων Dole για τη διανομή μπανανών και τους εκπροσώπους της για την ενημέρωση των μαθητών μας για τη μεσογειακή διατροφή.

Διανομή Φρούτων (μπανάνες Dole)