Πρόσκληση στην Χριστουγεννιάτικη Γιορτή της Α' τάξης