Πρόσκληση στην Χριστουγεννιάτικη Γιορτή της Β' τάξης