Περισσότερα για το έργο, στο SCTATCH https://scratch.mit.edu/projects/137321277/

Περισσότερα για το έργο, στο SCTATCH https://scratch.mit.edu/projects/137317631/