Αγιασμός Νέας Σχολικής Χρονιάς

5ο 12/θ Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο
Κ α σ τ ο ρ ι ά ς

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Ο Αγιασμός του 5ου 12/θ Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12
Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 9.00΄ π.μ.
Οι μαθητές να έχουν μαζί τους την τσάντα τους, για να πάρουν τα βιβλία.-


Καστοριά, 8 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Δ/ντής του Σχολείου


Τίγκας Θεόδωρος